. 1 בלוח הכפל שלפניכם חסרים מספרים . א . • הקיפו את המכפלה 56 על הלוח . אילו גורמים מתאימים למכפלה זו ? , • האם יש משבצת נוספת על הלוח שמתאים לה המספר ? 56 אם כן , כתבו בה . 56 ב . השלימו את המספרים החסרים בשורות ובטורים שהמספר 56 מופיע בהם . ג . • כתבו את המספר 12 בכל המשבצות המתאימות בלוח . האם מלאתם 4 משבצות ? • השלימו גורמים שונים : ד . השלימו . איזה תרגיל מתאים כאן ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית