. 6 השלימו תרגילים מתאימים לתוצאה . . 7 פתרו . אילו פריטים מסתתרים מתחת לכתם ? הקיפו את הקבוצה המתאימה . . 1 השלימו . הקיפו את המכפלה בכל תרגיל . דיון  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית