. 1 א . השלימו מספרים וציורים . ב . פתרו . 7 × 7 = 63 : 7 = = 21  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית