. 1 א . השלימו מספרים וציורים . ב . פתרו . 7 × 6 = 48 : 6 = × 6 = 12  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית