תכן הענינים א . חזרהוהעמקה .................................................................................... 5 ב . אחד הגורמים הוא 26 .......................................................................... 6 ג . אחד הגורמים הוא 36 ........................................................................... 7 ד . משואות ................................................................................................. 43 ה . אחד הגורמים הוא 47 .......................................................................... 8 ו . אחד הגורמים הוא 57 ............................................................................ 9 ז . עוד על לוח הכפל ................................................................................ 66 שוב חשוב - המספרים עד - 100 מבנה , חבור וחסור .................. 72 24 תלמידים כיתה ג 1 רוצים לעלות לרכבת . כמה קרונות הם ימלאו ? מצאו תרגיל מתאים . תלמידי כיתה ג 2 מילאו את הגלגל הענק , והמורה צפה בהם . כמה תלמידים יש בכיתה ג ? 2 מצאו תרגיל מתאים . 27 תלמידים כיתה ג...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית