72 - 19 + 19 72 א 24 × 6 : 6 24 ב 123 + 87 - 87 87 ג 45 × 2 - 10 45 - 10 × 2 ד 27 + 72 : 9 72 : 9 + 27 ה בדיקה האם סמנתם פעמים ? = תזכרת בתרגיל שיש בו רק פעלות כפל או רק פעלות חבור מתר לשנות את סדר המספרים ולהוסיף סוגרים בכל מקום שרוצים . . 4 שנו את סדר המספרים בכל תרגיל כך שיהיה קל לחבר או לכפל אותם , ופתרו . 79 + 6 + 7 + 31 = א 5 × 24 × 2 = ב 37 + 5 + 28 + 13 + 22 = ג 4 × 2 × 3 × 25 = ד 114 + 129 + 16 + 71 = ה 50 × 15 × 2 = ו  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית