. 1 א . השלימו את המספרים החסרים על הישר . ב . באיזה צד של המספר 0 נמצאים המספרים החיוביים ? ימין / שמאל באיזה צד של המספר 0 נמצאים המספרים השליליים ? ימין / שמאל . 2 לפניכם רשימת מספרים . א . הקיפו את המספרים השליליים באדם ואת המספרים החיוביים בשחר . בדיקה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית