הערך המספרי של האותיות . 1 ביום ה עבדו תלמידי כתה ג בספר " מסלולים פלוס " . הם פתרו את סעיף ד בעמוד . 20 דיון מה מש ת ף לאות יות הצ בועות ב אד ם ? תזכרת בגימטריה קבעו לכל אות באלף בית העברי ערך מספרימשלה . ערכי האותיות נקבעו לפי הסדר שלהן באלף בית . נזכיר תחלה את המספרים המתאימים לאותיות א עד ל : א 1 = ב 2 = ג 3 =  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית