מיון . 1 לפניכם אסף קלפים . מינו את הקלפים בדרכים שונות והשלימו את הטבלאות . אפשר להציע לתלמידים לסמן בעיפרון את הקבוצות המתקבלות בכל מיון , ואחר כך למחוק את הסימונים . א . מינו את הקלפים לפי הצורה המופיעה עליהם . התכונה : צורה אילו קלפים ? כמה קלפים ? משלשים רבועים עגולים  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית