התחלקות ב 10 . 1 גילי קנתה ספר ושלמה עבורו במדיק במטבעות של 10 שקלים . איזה ספר היא קנתה ? הקיפו אותו . בכמה מטבעות של 10 שקלים שלמה גילי ? תרגיל : . 2 בני קנה ילקוט שמחירו יותר מ 120 שקלים ושלם עבורו במטבעות של 10 שקלים . מה יכול להיות מחירו של הילקוט ? כתבו שלוש אפשרויות . שקלים שקלים שקלים . 3 קפיצות של 10 החל מ 0 א  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית