תכן הענינים א . סימני התחלקות ................................................................................. 162 ב . חקר נתונים .......................................................................................... 179 ג . גימטריה .................................................................................................. 191 ד . מספרים שליליים ................................................................................ 204 שוב חשוב - חקי פעלות ........................................................................ 214  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית