. 1 את העוגה שלפניכם פרסו ל 6 פרוסות שוות . רוצים לקשט את העוגה ב 30 סכריות , מספר שוה של סכריות על כל פרוסה . צירו את הסכריות על העוגה והשלימו : כל פרוסה היא מהעוגה . על כל פרוסה יש סכריות . 1 6 מ 30 סכריות הן סכריות . השלימו את הצורה הבאה בסדרה . מכמה משבצות מרכבת כל צורה ? השלימו . אם נמשיך את הסדרה , מכמה משבצות תהיה מרכבת צורה ? 10 . 2 צירו על כל עוגה 24 סכריות , כך שעל כל פרוסה יהיה מספר שוה של סכריות . א  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית