תכן הענינים א . הכרת שברים יסודיים ....................................................................... 139 ב . חלק מכמות ......................................................................................... 154 שוב חשוב - המבנה העשרוני עד 159 ........................................ 10 , 000 אבזרים לפרק דפי גזירה ) קרשים ( לפניכם ארבע קבוצות של ילדות . כל קבוצה קבלה עוגה אחת באותו הגדל . כל עוגה חלקו שוה בשוה בין ילדות הקבוצה . דיון באיזו קבוצה קיבלה כל ילדה את פרוסת העוגה הגדולה ביותר ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית