. 1 מתחו קו אל הציור המתאים ופתרו את הבעיה . א על השלחן יש 6 קערות , בכל קערה 2 אגסים ו 3 תפוזים . כמה פרות יש על השלחן ? ב על השלחן יש 6 קערות , בכל קערה 5 פרות . על השלחן יש גם 3 תפוזים . כמה פרות יש על השלחן ? ג על השלחן יש 3 קערות כחלות ו 2 קערות לבנות , בכל קערה 6 פרות . כמה פרות יש על השלחן ? . 2 פתרו את הבעיות . אפשר להעזר בציורים . א הכתה התחלקה ל 4 קבוצות . ב 3 קבוצות היו 6 תלמידים בכל קבוצה , ובקבוצה הרביעית היו 2 תלמידים . כמה תלמידים היו בכתה ? תרגיל : תשובה :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית