תכן הענינים א . בעיות וציורים ....................................................................................... 108 ב . פתרון בעיות בשלבים ........................................................................ 111 ג . פתרון בעיות בעזרת תרגיל שרשרת ............................................. 118 שוב חשוב - פעלות על ישר המספרים ............................................. 133 אבזרים לפרק מדבקות  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית