. 1 העזרו במשבצות וצירו את השקוף של הציור בקו השקוף האדם . . 2 האם כל צורה היא סימטרית ? סמנו או . סרטטו את קוי השקוף בצורות הסימטריות . בדיקה האם סמנתם שתי צורות לא סימטריות , צורה אחת עם קו שקוף אחד וצורה אחת עם שני קוי שקוף ? . 3 האם יש ֲ ה זזה בין שתי הצורות ? הקיפו כן או לא .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית