כפל מספר דו ספרתיבמספר חד ספרתי . 1 פתרו : 34 × 8 = עכשיו נלמד לפתור את תרגיל הכפל במאונך בדרך מפורטת : בכפל במאונך מקובל להתחיל את הפתרון מספרת היחידות . כותבים את התרגיל במאונך במשבצות , ספרה אחת בכל משבצת : קודם כופלים את היחידות : ֻ אחר כך כופלים את העשרות : ֻ לבסוף מחברים ומקבלים את התוצאה : ֻ דיון היכן רואים את הפ לוג ב דרך המפ רטת ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית