. 1 כתבו = או . = נסו לענות בלי לפתר . 2 × 12 × 5 5 × 12 × 2 א 2 × ( 2 × 3 ) × 3 2 × 2 × 3 × 3 ב תזכרת בתרגיל שיש בו רק פעלות כפל מתר לשנות את סדר המספרים ולהוסיף סוגרים בכל מקום שרוצים . . 2 פתרו . אפשר לשנות את סדר המספרים ולהוסיף סוגרים כך שיהיה קל יותר לפתר . 5 × 17 × 2 = 5 2 17 = 170 13 × 2 × 50 = א 8 × 2 × 9 × 5 = ב 3 × 25 × 4 = ג  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית