. 1 השלימו . א . כמה כרטיסי 10 צריך כדי לבנות את המספר ? 100 ב . כמה כרטיסי 10 צריך כדי לבנות את המספר ? 400 ג . כמה כרטיסי 10 צריך כדי לבנות את המספר ? 210 ד . כמה כרטיסי 10 צריך כדי לבנות את המספר ? 1 , 000 ה . כמה כרטיסי 100 צריך כדי לבנות את המספר ? 3 , 000 ו . כמה כרטיסי 100 צריך כדי לבנות את המספר ? 2 , 200 ז . כמה כרטיסי 1 , 000 צריך כדי לבנות את המספר ? 3 , 000 דיון לאיזה סעיף מתאימה המשואה ? 10 × ___ = 400 לאיזה סעיף מתאים התרגיל ? 3 , 000 : 1 , 000 = ___ . 2 לאהורנה רוצות לפתר את התרגיל הזה :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית