תכן הענינים א . כפל וחלוק על ישר המספרים ........................................................ 43 ב . כפל וחלוק ב , 10 ב 100 וב 53 ................................................ 1 , 000 ג . כפל בעשרות שלמות , במאות שלמות ובאלפים שלמים ........ 62 ד . כפל בעזרת חק הפלוג ..................................................................... 70 ה . כפל במאנך .......................................................................................... 80 שוב חשוב - שקוף והזזה ....................................................................... 103 אבזרים לפרק כרטיסי משטחים גן הפרחים דיון ה בכל ערוגה בכוכב יש 300 פרחים . כמה פרחים יש בכוכב ? ה בכל ערוגה מלבנית יש 20 שורות של 10 פרחים בצבע צהוב , ו - 4 שורות של 10 פרחים בצבע אדום . כמה פרחים יש בכל ערוגה מלבנית ? כמה פרחים יש בכל הערוגות האלה ? ה בערוגות המסודרות במעגל שתלו 2 , 500 פרחים בסך הכול , מספר שווה של פרחים בכל ערוגה . כמה פרחים יש בכל ערוגה ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית