. 1 בכתה ג בבית הספר " א ֲפיקים " יש 32 תלמידות . א ביום חמישי הגיעו לבית הספר רק 28 תלמידות מהכתה . כמה תלמידות היו חסרות ? תרגיל : תשובה : ב בשעור חשבון באותו יום חמישי החליטה המורה לסדר את התלמידות בקבוצות שוות , 4 תלמידות בכל קבוצה . כמה קבוצות היו בשעור ? תרגיל : תשובה : ג  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית