. 1 מחלקים אגוזים שוה בשוה ל 4 צלחות . השלימו . דיון אם נמש יך את הטב לה , מהו הת רגיל ש י ת אים לשורה הב אה ? . 2 לנעמה היו 26 קביות . היא רצתה לבנות כמה שיותר מגדלים של 6 קומות . הנה המגדלים שבנתה נעמה : הנה תרגיל החלוק המתאים , פתרו אותו :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית