תכן הענינים א . מצבים ותרגילים של חלוק עם שארית ........................................ 5 ב . פתרון תרגילי חלוק עם שארית ...................................................... 9 שוב חשוב - בעיות מלוליות חד שלביות ........................................... 36 אבזרים לפרק כרטיסי אגוזים , מדבקות אגוזים ) במארז האבזרים ( צלחות חד - פעמיות , גפרורים ח ֲויה בכפר סדנאות חמר : מכירים בקבוצות של 5 מבקרים קטיף בקבוצות של 4 מבקרים  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית