חלוק עם שארית ............................................................................... 3 כפל וחלוק עד 41 ..................................................................... 10 , 000 בעיות דו שלביות ............................................................................... 107 שברים יסודיים ................................................................................... 137 נושאים נוספים ................................................................................... 161 אבזרים לספר מארז אבזרים מסלולים פלוס לכיתה ג פיתוח : צוות המתמטיקה של המרכז לטכנולוגיה חינוכית התאמה לציבור החרדי : מורות בכירות במערכת ההוראה של בתי הספר בציבור החרדי בפיקוח : ועדה מקצועית של המזכירות הפדגוגית במרכז החינוך העצמאי איורים : סאני וסרמן , אסתר פריזנט , Shutterstock . com / asap creative © כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית התשע " ח - 2018 קריית משה רואו , רח ’ קלאוזנר , 16 תל אביב , ת ” ד , 39513 מיקוד 6139401 צוות המתמטיקה : טל ’ math @ cet . ac . il , 03 - 6460177 מוקד תמיכה ט...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית