במדינת סנדינה החליטה הממשלה , כי שבוע ובו שבעה ימים אינו יעיל , אלא סתם מכשלה . על כן התקבלה ההחלטה כי השבוע ישתנה לבלי הכר ויהיה לתשוע - כלומר מעתה בכל תשוע תמים יהיו תמיד תשעה ימים , אך מספר ימי החדש אינם משתנים . מהר שר הפנים לפרסם את התקנה על אודות השנוי בלוח השנה . . 1 עזרו לשר הפנים של סנדינה להשלים בלוח השנה את אחד החודשים שבו 31 ימים : . 2 לפניכם תאריכים מלוח השנה של מדינת סנדינה . כתבו מיהם השכנים של התאריכים הנתונים . בכל מקום שאין בו שכן – סמנו . X . 3 הוא תאריך כלשהו בלוח השנה של מדינת סנדינה . כתבו ליד החיצים פעולות מתאימות כדי ש יוכל לבקר את שכניו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית