. 1 לפניכם לוח חודשי . סמנו עוד שני ריבועים הדומים לאלה המסורטטים בו . . 2 מצאו תכונות מעניינות המתאימות לכל הריבועים המסורטטים : א . איפה נמצא המספר הקטן ביותר בכל ריבוע ? איפה נמצא המספר הגדול ביותר בכל ריבוע ? ב . איך המספרים הזוגיים מסודרים בכל ריבוע ? איך המספרים האי זוגיים מסודרים בכל ריבוע ? ג . האם לדעתכם סכום המספרים בריבוע הוא תמיד זוגי , תמיד אי זוגי או תלוי בריבוע ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית