. 4 לפניכם נתונים מלוח של שנה מסוימת . השלימו את הנתונים החסרים בטבלה . שם החודש אפריל ( 30 ימים ) אוקטובר ( 31 ימים ) מאי ( 31 ימים ) ספטמבר ( 30 ימים ) דצמבר ( 31 ימים ) היום שבו החודש מתחיל שבת ראשון  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית