. 1 הסתכלו בלוח של שנת 1999 הנמצא בסוף החוברת . א . כמה חודשים יש בשנה ? ב . מה משותף לכל החודשים ? ג . במה החודשים שונים זה מזה ? 2. לכל שבוע שהתאריכים שלו כתובים בשורה שלמה בלוח , מיום ראשון עד שבת , נקרא כאן שבוע א - ש , לדוגמה , השבוע המסומן בלוח . א . האם בלוח השנה יש חודשים שבהם : 5 שבועות א - ש ? 4 שבועות א - ש ? רק 3 שבועות א - ש ? רק שבועיים א - ש ? ב . מה קובע כמה שבועות א - ש יש בחודש ? 3. איזה יום בשבוע היום ? כתבו את כל תאריכי החודש הזה החלים ביום זה של השבוע : . 4 בחודש יולי בשנה מסוימת היו 5 שבתות . ב 3 מהן היה התאריך מספר זוגי . מה היה התאריך של השבת השלישית בחודש זה ? . 5 מצאו שתי דרכים לחישוב מספר הימים בשנה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית