מבוא לחוברות ״גילויים״ ................................................................. 3 מבוא לחוברת ״לוח שנה״ .............................................................. 4 א . נא להכיר : לוח שנה ....................................................................... 6 ב . תחילת חודש וסיומו ...................................................................... 8 ג . מזל טוב ! ........................................................................................... 11 ד . ארבעה תאריכים בריבוע ............................................................. 13 ה . תשעה תאריכים בריבוע .............................................................. 17 ו . מיהם השכנים שלי ? ...................................................................... 20 ז . חותמות ............................................................................................. 26 ח . משבוע לתשוע ............................................................................... 29 אביזרים לוח שנה ולוח חודשי - בסוף החוב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית