מבוא בהמשך לפעילויות יוצא מן הכלל בכיתות הקודמות , גם בכיתה ד עוסקים בקבוצות . הנושא הזה אינו מחויב על פי תכנית הלימודים , אולם הבנה ותרגול של משימות הקשורות בקבוצות מפתחת את החשיבה הלוגית של התלמידים ותורמת ליכולת ההפשטה והסקת המסקנות שלהם . בכיתה ד התלמידים עוסקים בקבוצות שהאיברים שלהן הם מפלצות או מספרים . לכל קבוצה יש תנאי המגדיר אותה , ורק איברים העומדים בתנאי שייכים לקבוצה . לדוגמה : יוצא מן הכלל א . אילו מהמספרים האלה שייכים לקבוצה ? מתחו קווים מהמספרים המתאימים אל הקבוצה . ב . כתבו מספר נוסף השייך לקבוצה : ג . כתבו מספר נוסף שאינו שייך לקבוצה : בדיקה האם מצאתם חמישה מספרים השייכים לקבוצה ( כולל המספר שלכם )?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית