) עמודים 179 - 178 ( ביחידה הזאת מגדירים פעולה בינרית חדשה – פעולת החזקה – ולומדים את הנושאים האלה : תרגיל חזקה ככתיב מקוצר של תרגיל כפל שיש בו גורם חוזר כתיבה וקריאה של תרגיל חזקה פתרון תרגילי חזקה . בשלב הזה , בכל פעם שהתלמידים מתבקשים לפתור תרגילי חזקה , יש להדריך אותם לכתוב את תרגיל הכפל המתאים כדי לנסות למנוע את השגיאה הרווחת של פתרון תרגיל חזקה כתרגיל כפל . דוגמה לשגיאה כזאת : . 7 = 7 × 2 הצעה לפעילות פתיחה כותבים על הלוח תרגיל שרשרת של חיבור , שבו 10 מחוברים שווים , למשל : 17 + 17 + 17 + 17 + 17 + 17 + 17 + 17 + 17 + 17 = המחובר ( 17 ) נבחר משום שלא נוח לפתור את תרגיל החיבור בעל פה . לעומת זאת קל מאוד לפתור את תרגיל הכפל המתאים : . 10 × 17 = לא זאת בלבד שתרגיל הכפל מקצר את הכתיבה , הוא אף מקל את הפתרון . שואלים באיזו דרך נוח לפתור את התרגיל . אפשר להתיר שימוש במחשבון . בפעילויות 4 – 2 התלמידים מתרגלים כתיבה מקוצרת של תרגילי חזקה . הצעה לפעילויות לתרגול נוסף . 1 הכתבות קצרות מקריאים תרגיל חזקה . התלמידים כותבים אותו , כותבים את תרגיל הכפל המתאים לו ופותרים אותו . אם מעוניינים לתר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית