) עמודים 177 - 176 ( ביחידה הזאת התלמידים משווים בין פעולת הכפל לפעולת החיבור כדי להמחיש את העובדה שקצב גידול התוצאה של תרגיל כפל שיש בו גורם חוזר גדול מזה של תרגיל חיבור שיש בו חלק חוזר ( במספרים שלמים שאינם שליליים ) . בפעילויות 4 – 1 חשוב שהתלמידים ישימו לב שבכל המסגרות בכל תרגיל השרשרת יש להשלים את אותו מספר . בפעילויות האלה הם נוכחים שבכפל חוזר התוצאה גדלה מהר יותר מבחיבור חוזר , ולכן בכפל יש מספרים מעטים יותר שיכולים להתאים להשלמת האי - שוויון . מומלץ לפתור את פעילות 1 עם התלמידים כדי לוודא שהם מבינים את ההוראה . לאחר הדיון שבסוף היחידה אפשר להוסיף פעילות דומה , של השוואה בין תרגיל חיבור של חמישה מחוברים שווים ובין תרגיל כפל של חמישה גורמים שווים : התוספת הזאת תחדד את ההבדל בין כפל לחיבור , שכן בכפל יתאימו שלושה גורמים בלבד ( 1 , 0 ו - , ( 2 ואילו בחיבור יתאימו 20 מחוברים ( מ - 0 עד . ( 19 הפעילויות האלה , העוסקות בגודל המספרים , חשובות לפיתוח תובנת המספרים והפעולות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית