לפי ההמלצה בתכנית הלימודים , יש להקדיש כשעתיים לנושא הזה . פירוט לימוד נושא החזקות בתכנית הלימודים : החזקה ככתיב מקוצר לכפל חוזר . בהקשר הזה כדאי להזכיר שכפל הוא חיבור חוזר . הדגמת העיקרון שאם מסתכלים על החזקה כפעולה בין מספרים טבעיים , מדובר בפעולה שלא חל עליה חוק החילוף . לדוגמה : . 2 ≠ 5 הכרת משמעות החזקה גם כשהבסיס או המעריך הם . 1 בלימוד הנושא צפויים כמה קשיים : . 1 טעות שכיחה של תלמידים בנושא החזקות הוא פתירת תרגיל חזקה כתרגיל כפל . דוגמה לשגיאה : . 5 = 5 × 3 = 15 הטעות הזאת נובעת מחוסר הבנה של משמעות תרגיל החזקה , והיא עולה אצל תלמידים רבים . הטעות יכולה לעלות גם אחרי שכבר נלמד הנושא , ככל הנראה בשל חוסר תרגול ושימוש בפעולה לאחר הלימוד . . 2 יש תלמידים שיש להם קושי בהבנת משמעות המספר 1 בתרגילי חזקה . דוגמה לשגיאה : . 1 = 5 הטעות הזאת יכולה לנבוע מכך שהתלמידים אינם מבינים את המשמעות של פעולת החזקה או מחוסר תרגול . כדי למנוע טעות כזאת יש לחדד את משמעות הפעולה : , 1 = 1 × 1 × 1 × 1 × 1 = 1 ולא לעסוק בכללים כמו הכלל שלפיו תוצאת תרגיל של 1 בחזקת מספר אחר היא תמיד . 1 . 3 יש תלמידים ש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית