) עמודים 167 - 159 ( היחידה הזאת משמשת הכנה לנושא ההסתברות בהמשך . הסתברות היא ענף של המתמטיקה העוסק בסבירות של מאורעות . ההסתברות של מאורעות היא בין 0 ל - . 1 למאורעות בלתי - אפשריים הסתברות , 0 למאורעות ודאיים הסתברות 1 ולמאורעות אפשריים הסתברות גדולה מ - 0 וקטנה מ - . 1 היחידה עוסקת בסבירות של מאורעות , והמטרה היא אך ורק ללמד שיש מאורעות סבירים יותר וסבירים פחות ולא לעסוק בשכיחות היחסית של כל מאורע – נושא שיילמד בכיתות גבוהות יותר . בפעילויות 1 ו - 2 משווים את הסבירויות של מאורעות שונים . התלמידים משתמשים בהיגיון ובידע שלהם על העולם ומנסים להעריך מה סביר יותר . לדוגמה , בפעילות : 2 . 2 מה סביר יותר שיקרה מחר - מה שעדי אומרת או מה שנעמי אומרת ? מחר אחד הילדים בכיתה יהיה חסר כי הוא יהיה חולה . מחר כל הבנים בכיתה יהיו חסרים כי הם יהיו חולים . עדי נעמי הסבירות שמה שעדי אומרת יקרה גדולה יותר מהסבירות שמה שנעמי אומרת יקרה . בפעילויות 6 – 3 מכניסים בכל פעם כרטיסי מפלצות למעטפה ושולפים כרטיס בעיניים עצומות . על התלמידים להשוות בין המאורעות בכל סעיף ולקבוע איזו משתי המפלצות סביר שתתקבל .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית