) עמודים 158 - 151 ( היחידה הזאת עוסקת במאורעות אפשריים , במאורעות ודאיים ובמאורעות בלתי - אפשריים . בפעילות 1 כל אחד מהילדים מספר על דבר שיקרה לו בעתיד ( מחר ) . על התלמידים לסווג את המאורעות הללו בהתאם להיתכנותם – ודאי , אפשרי או בלתי - אפשרי . עם המורה . 1 הנה תשובות של ילדים על השאלה " מה יקרה לכם מחר ? " אילו מהדברים שהילדים אומרים יקרו בוודאות מחר ? אילו מהדברים אפשר שיקרו ? אילו מהדברים אי אפשר שיקרו ? כתבו ודאי , אפשרי או בלתי אפשרי בבועות הדיבור . מחר אחד הילדים בכיתה יהיה חסר כי הוא יהיה חולה . מחר כל הבנים בכיתה יהיו חסרים כי הם יהיו חולים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית