) עמודים 142 - 134 ( פעילות הפתיחה ( עמודים 137 – 134 ) פעילות הפתיחה עם גבע חוקר הטבע משמשת חזרה והעמקה בנושא קריאת דיאגרמות והתמצאות בהן . הדיאגרמות בפעילות מוצגות בהקשר של סיפור מסעותיו של גבע מסביב לעולם . המטרה היא לעורר אצל התלמידים עניין ומוטיבציה ללמוד את הנושא ולהבין את המידע המוצג בדיאגרמה . לכן מומלץ ללמד את הנושא בדרך של חוויה ולהכניס את התלמידים לאווירה של הסיפור . אפשר למשל להציג להם סרטונים על מסע בקוטב הצפוני מהרשת . אפשר גם להציג תמונות או סרטונים של בעלי חיים החיים בקוטב הצפוני ( באנגלית : . ( arctic animals אחת התכונות המשותפות לכל בעלי החיים שחקר גבע היא שהם חיים גם על היבשה וגם במים , וכשהם צוללים עליהם לצאת מהמים מדי פעם כדי לנשום אוויר . בפעילות 1 על התלמידים לקרוא את דברי החיות ולהסיק מהמידע העולה מהם כמה זמן כל חיה יכולה לצלול מתחת למים . אחר כך הם מתבקשים להציג את הנתונים האלה בדיאגרמה . אפשר לדון עם התלמידים בשאלות האלה : מה הציר האופקי של הדיאגרמה מייצג ? מה הציר האנכי של הדיאגרמה מייצג ? מהן יחידות המידה בדיאגרמה הזאת ? מה ההפרש בין השנתות ? בפעילות 2 נתונו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית