לפי ההמלצה בתכנית הלימודים , יש להקדיש כ - 5 שעות לנושא הזה . הדיאגרמה היא כלי מוחשי להצגת קשר בין משתנים . הדיאגרמה משמשת להצגת נתונים באופן חזותי ומאפשרת להסיק מסקנות באופן מידי . כצרכני מידע , הנחשפים רבות לדיאגרמות בנושאים כמו כלכלה , פוליטיקה ורפואה , עלינו להכיר את הדיאגרמה , לדעת להבין את המידע המוצג בה , להסיק ממנה מסקנות ולעתים גם להיות ביקורתיים ולהכיר במגבלות המידע המוצג בדיאגרמה . כחלק מלימוד נושא הדיאגרמות יש להכיר את סוגי הדיאגרמות השכיחים ( דיאגרמת עמודות , דיאגרמת עוגה ) וכן את הכללים לבנייתן . בכיתה ד התלמידים עוסקים בדיאגרמת עמודות בלבד . בבית הספר היסודי נושא הדיאגרמות מעודד הוראה בין - תחומית : אפשר לארגן נתונים שאספו התלמידים בתחומי ידע שונים ולהציג אותם בדיאגרמה . בהוראת הנושא הזה המטרה היא להקנות לתלמידים שתי יכולות עיקריות : קריאת דיאגרמה – היכולת לקרוא נתונים מדיאגרמה חשובה להשכלתם הכללית של התלמידים . בעיתונות היומית , ולא רק המקצועית , יש דיאגרמות מסוגים שונים ( לדוגמה : דיאגרמה המציגה את העלייה במדד יוקר המחיה בשנים שונות , דיאגרמה המציגה את התפלגות הדעות בא...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית