עמודים 132 – 126 הפינה שוב חישוב חוזרת בסוף כל פרק וכוללת משימות בנושאים שנלמדו בפרקים קודמים או בשנים קודמות . הפעילויות בנויות כך שהתלמידים יוכלו לעבוד בהן באופן עצמאי . אפשר לפתור את פעילויות שוב חישוב בכל זמן במהלך הלימוד בפרק . בפינה הזאת הפעילויות עוסקות בנושא חיבור וחיסור . בפעילויות 1 ו - 2 רצוי שהתלמידים יפתרו את התרגילים בעל פה , על סמך הבנת המבנה העשרוני של המספרים , ולא יעתיקו אותם במאונך . לדוגמה , סעיף א של פעילות : 1 5 , 712 + 20 = א אפשר לראות שבמספר הראשון בתרגיל ( 5 , 712 ) יש עשרת אחת , ויש להוסיף לו 2 עשרות ( . ( 20 לפיכך בתוצאה יהיו 3 עשרות , כלומר תוצאת התרגיל היא . 5 , 732 בפעילות 4 כדאי לדון עם התלמידים בדרכי הפתרון שלהם . הנה הפתרון של סעיף ג : ג התוצאה הגדולה ביותר . 4 , 2 , 680 450 + 2 , 309 = 4 , 59 2 , 450 - 3 = 2 , 413 בפעילות 8 פותרים תרגילי חיבור של שלושה מספרים במאונך . תרגילים כאלה כמעט שלא הופיעו בחומר הלימוד , והם חשובים לצורך לימוד הכפל במאונך . בפעילות 11 כדאי לדון עם התלמידים באסטרטגיות שהשתמשו בהן כדי לפתור את התרגילים על סמך התרגיל הפתור .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית