) עמודים 123 - 115 ( ביחידה הזאת התלמידים לומדים לכתוב תרגילי כפל שונים ( שבהם שני גורמים או יותר ) למכפלה נתונה ולמצוא את תרגיל הכפל שבו מספר הגורמים הגדול ביותר ( תרגיל הכפל הארוך ביותר ) המתאים למכפלה נתונה . בהמשך הם לומדים שהגורמים בתרגיל הזה הם מספרים ראשוניים , ולכן התרגיל הזה נקרא פירוק המספר לגורמים ראשוניים . הם לומדים לפרק מספרים לגורמים הראשוניים שלהם בדרך שיטתית ומגיעים למסקנה שבכל פעם שמפרקים מספר נתון לגורמים ראשוניים מקבלים את אותם גורמים . עמודים 117 – 115 בפעילויות 1 ו - 2 התלמידים עוסקים בתרגילי כפל ( גם תרגילים שבהם יותר משני גורמים ) המתאימים למכפלה נתונה . לסיכום מחפשים את תרגיל הכפל " הארוך ביותר " , כלומר תרגיל הכפל שבו מספר הגורמים הגדול ביותר המתאים למכפלה . הפעילויות האלה משמשות הכנה לעמודים הבאים , העוסקים בפירוק מספר לגורמים ראשוניים . מטרת פעילויות 3 ו - 4 היא ללמד את התלמידים שיטה למציאת תרגיל הכפל שבו מספר הגורמים הגדול ביותר למכפלה נתונה , ולהראות שלא משנה מאיזה תרגיל כפל מתחילים לפרק מספר לגורמים – מגיעים תמיד לאותו תרגיל ( לא בהכרח באותו סדר ) והוא מכ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית