לפי ההמלצה בתכנית הלימודים , יש להקדיש כ - 5 שעות לנושא הזה . בפרק הזה התלמידים לומדים להבחין בין מספר ראשוני למספר פריק . מספר ראשוני הוא מספר טבעי שיש לו שני גורמים ( מחלקים ) שונים בדיוק : 1 והמספר עצמו . מספר פריק הוא מספר שיש לו יותר משני גורמים . המספר 1 אינו ראשוני ואינו פריק . המונחים " מספרים ראשוניים " ו " מספרים פריקים " מוגדרים בתחום המספרים הטבעיים בלבד , כלומר מספרים שלמים חיוביים ( , ( 1 , 2 , 3 ... ולכן בפרק הזה עוסקים במספרים טבעיים בלבד . במהלך הלימוד בפרק התלמידים לומדים כמה מושגים מרכזיים : מתחלק ב - – הכוונה למספר המתחלק במספר אחר ללא שארית . x מתחלק ב - y אם בתוצאה של התרגיל x : y = אין שארית , כלומר התוצאה היא מספר שלם . דוגמאות : 40 מתחלק ב - 8 כי 44 , 40 : 8 = 5 אינו מתחלק ב - 8 כי ( שארית . 44 : 8 = 5 ( 4 פירוק מספר לגורמים ראשוניים – תרגיל כפל של גורמים ראשוניים שתוצאתו היא המספר הנתון . בכל פעם שמפרקים מספר לגורמים ראשוניים מקבלים את אותם גורמים . אפשר להגיע לגורמים האלה בדרכים שונות על ידי שינוי הסדר שלהם . דוגמה : הפירוק של המספר 90 לגורמים ראשוניים הוא . ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית