) עמודים 84 - 75 ( התלמידים עסקו בנושא חילוק עם שארית בכיתה ג , בספר . 9 שם הם פתרו בעיקר תרגילים בתחום לוח הכפל שהמנה שלהם היא מספר חד - ספרתי , וכמעט שלא פתרו תרגילים שהמספר השלם בתוצאה שלהם הוא , 0 כלומר תרגילים שבהם המכפלה קטנה מהגורם הנתון . ביחידה הזאת התלמידים עוסקים גם בתרגילים שמחוץ לתחום לוח הכפל , בתרגילים שהמספר השלם בתוצאה שלהם גדול מ - 10 וכן בתרגילים שהמספר השלם בתוצאה שלהם הוא . 0 העיסוק בנושא יסייע להם להתמודד עם היחידה הבאה , " חילוק במאונך " , שבה יצטרכו לפתור תרגילים כאלה . כמו כן יש חשיבות בחזרה על עיסוק במצבים מחיי היום - יום שמתאימים להם תרגילי חילוק שבתוצאה שלהם יש שארית . עמודים 81 – 75 בפעילויות 10 – 1 התלמידים חוזרים על פתרון תרגילי חילוק עם שארית . כמו כן מוצגת להם דרך לבדוק את התוצאה של תרגיל חילוק עם שארית . בפעילות 1 התלמידים נדרשים להשתמש בידע קודם כדי לקבוע אם יש בתוצאת תרגיל החילוק שארית או לא . בסעיפים א ו - ה אפשר להיעזר הן במשוואת כפל והן במשמעות פעולת החילוק . לדוגמה , בסעיף א : הסבר : יש שארית בתוצאה כי אי אפשר להשלים מספר שלם במשוואה . ____ × 30 ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית