) עמודים 53 - 44 ( היחידה עוסקת בעיקר בחזרה על דרכי חישוב שנלמדו בפרקים קודמים . עמודים 48 – 44 בפעילויות 8 – 1 יש תרגילי כפל וחילוק שאחד הגורמים בהם הוא מספר בעשרות שלמות , במאות שלמות או באלפים שלמים . כמו כן יש פעילויות המתארות מצבים שמתאים לפתור בעזרת תרגילים כאלה . כפי שמוזכר בבלון בפעילות , 2 אפשר לפתור תרגיל חילוק בעזרת משוואת כפל מתאימה . כך אפשר לפתור גם את התרגילים שבפעילות . 3 לדוגמה : כדי לפתור את התרגיל 11 , 000 : 110 = ____ שבסעיף ו , אפשר להיעזר במשוואה . 110 × ____ = 11 , 000 יוצא מן הכלל עמוד – 45 ראו פירוט בסוף המדריך ( עמודים 104 – 97 ) בפעילות 4 מוזכרות דרכים נוספות לפתור תרגילי חילוק . אני מחשב בכמה קפיצות של 20 אוכל להגיע מ - 0 ל - : 440 ל - 100 אגיע ב - 5 קפיצות של , 20 ולכן ל - 400 אגיע ב - 20 קפיצות , ול - 440 אגיע ב - 22 קפיצות . לכן : 440 : 20 =  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית