תוכן העניינים מבוא לפרק ............................................................................................................... 20 א . חישובים בכפל ובחילוק - חזרה ......................................................................... 21 ב . כפל במאונך .............................................................................................................. 26 ג . חילוק עם שארית .................................................................................................... 36 ד . חילוק במאונך ........................................................................................................... 40 שוב חישוב - בעיות מילוליות חד שלביות 44 ............................................................. פעילויות נוספות הקשורות לפרק אפשר למצוא באתר – הילקוט הדיגיטלי . מהדורה דיגיטלית של הפרק מופיעה באתר ספרי לימוד .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית