עמודים 42 – 38 הפינה שוב חישוב חוזרת בסוף כל פרק וכוללת משימות בנושאים שנלמדו בפרקים קודמים או בשנים קודמות . הפעילויות בנויות כך שהתלמידים יוכלו לעבוד בהן באופן עצמאי . אפשר לפתור את פעילויות שוב חישוב בכל זמן במהלך הלימוד בפרק . בפינה הזאת הפעילויות עוסקות בנושא המספרים עד מיליון . חשוב לציין שאת כל החישובים והתרגילים בפעילויות האלה יש לפתור בעל פה , ללא שימוש באלגוריתם המאונך . בפעילות 6 יש אפשרויות רבות להשלמה , ואפשר לדון עם התלמידים באפשרויות השונות ובהסברים שלהן . לדוגמה , בסעיף א : ספרת עשרות האלפים במספר השמאלי יכולה להיות רק 1 או . 2 אם היא , 1 אפשר לכתוב כל ספרה בשאר המקומות . אם היא , 2 ספרת האלפים במספר הימני חייבת להיות גדולה מ - , 6 ואז אפשר לכתוב כל ספרה בשאר המקומות . בפעילות 7 יש להשלים את התרגילים ואת המשוואות בעל פה , על סמך מבנה המספר . בפעילות 9 יש לבדוק בכל סעיף מה ההפרש בין כל שתי שנתות סמוכות על הישר , ולאחר מכן אפשר למצוא את הנקודה המתאימה לכל מספר . בסעיף א ההפרש הוא 10 ( , (( 57 , 100 – 57 , 000 ) : 10 = 10 ובסעיף ב ההפרש הוא . (( 93 , 000 – 92 , 000 ) : 10 ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית