( עמודים 35 – 26 ) הפעילויות שבעמודים האלה עוסקות בכל הנושאים שנלמדו על שברים בכיתה ד : א . מושגים בסיסיים בשברים וסדר השברים ( פעילות 1 ) ב . שתי משמעויות השבר שנלמדו : השבר כחלק משלם ( פעילויות 7 , 6 , 2 ו - 8 ) והשבר כחלק מכמות ( פעילויות 4 , 3 ו - 5 ) ג . פעולות בשברים : חיבור , חיסור וכפל מספר שלם בשבר ( פעילויות 10 , 9 ו - . ( 11 בפעילות 2 התלמידים עוסקים במשמעות השבר כחלק משלם . בכל סעיף מצויר חלק מסוים מפיצה עגולה , ועליהם לבדוק אם חלק הפיצה הזה מספיק כדי לספק את הזמנת הלקוח . בכל סעיף התלמידים יכולים להפעיל שיקולים המתבססים על כל מה שלמדו בשברים . בדוגמה נתון 1 4 פיצה , והלקוח מזמין 1 8 פיצה . אפשר לספק את ההזמנה הזאת . נימוקים אפשריים : 1 4 גדול מ - 1 8 1 4 2 8 בפעילות 4 התלמידים מתבקשים לצבוע פסים . עליהם למדוד את אורכו של כל פס בעזרת סרגל ולחשב את החלק שצריך לצבוע . תלמידים שונים פועלים בדרכים שונות . דוגמה לדרך הצביעה של 3 7 מהפס שאורכו 14 ס " מ ( סעיף א ) : יש לחלק את הפס ל - 7 חלקים שווים ולצבוע 3 חלקים . מחשבים את האורך של חלק אחד בעל פה : 2 ס " מ ( , ( 14 : 7 = 2 ומוצא...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית