) עמודים 11 - 4 ( ביחידה הזאת עוסקים בחלק מכמות במקרים שבהם החלק הוא שבר יסודי - שבר שהמונה שלו הוא - 1 כך שבמציאת הכמות המתאימה לשבר יש למצוא רק כמה פריטים יש בכל חלק ) כלומר מספר הפריטים בחלק אחד בלבד ( . הצעה לפעילויות פתיחה . 1 פעילויות בעצמים קטנים - דסקיות , כפתורים , זרעי שעועית , גפרורים וכדומה : א . מבקשים מכל תלמיד לקחת כמות כרצונו ולהראות 1 4 ממנה . ) אפשר לבחור שבר יסודי אחר . ( מבקשים מהתלמידים לבחור בעצמם כמויות המתחלקות ב - . 4 כדי להראות את מספר העצמים המתאים לשבר , הם יכולים להניח את העצמים על דף נייר ) במקרה הזה 8 כפתורים ( , לחלק אותם לקבוצות שוות ) 4 קבוצות ( ולהקיף את אחת הקבוצות ) 2 כפתורים ( . ב . אומרים לתלמידים לקחת כמות מסוימת של עצמים , למשל 12 עצמים . מבקשים מכל תלמיד להראות חלק מהכמות לפי בחירתו ) כל תלמיד בוחר שבר יסודי אחר כרצונו ( . . 2 כותבים בעיה על הלוח : יש 14 מדבקות . 1 7 מהמדבקות אפורות והשאר לבנות . כמה מדבקות אפורות יש ? א . תחילה כל תלמיד פותר בדרך הנוחה לו ומסביר את דרך הפתרון . ב . בהמשך שואלים את התלמידים איך הבעיה הזאת קשורה למקלות השברים . ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית