על פי ההמלצה בתכנית הלימודים , יש להקדיש כ - 25 שעות לנושא הזה . פריסת הנושא בתכנית הלימודים לכיתות א – ו כיתה היכרות א הכרת החצי , ללא סימון פורמלי ב הכרת השברים חצי ורבע תוך שימוש בחלקי היחידה . אין הכרח להשתמש בסמלים ג הכרת השברים היסודיים 1 9 1 8 1 7 1 6 1 5 1 4 1 3 1 2 1 60 1 12 1 10 , 1 100 תוך שימוש באמצעי המחשה ד הכרת מגוון רחב של שברים , לא רק שברי יחידה ; הכרת שתי משמעויות של השבר הפשוט : השבר כחלק משלם והשבר כחלק מכמות ה הכרת משמעויות נוספות של השבר הפשוט , כולל שברים גדולים מ - 1 ומספרים מעורבים : השבר כנקודה על ישר המספרים והשבר כמנת חילוק השבר העשרוני כשבר שמכנהו הוא , 100 , 10 1 , 000 וכד' אחוז - היכרות ראשונית יחסים סדר בין שברים סדר בין שברים , השוואת שברים בדרכים אינטואיטיביות ללא אלגוריתם סדר בין שברים , השוואת שברים  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית