תוכן העניינים מבוא לפרק ............................................................................................................... 4 א . חלק מכמות - שברים יסודיים ............................................................................. 8 ב . חלק מכמות - כל מיני שברים ............................................................................. 12 ג . שברים - סיכום ......................................................................................................... 17 שוב חישוב - המספרים עד מיליון ............................................................................. 18 פעילויות נוספות הקשורות לפרק אפשר למצוא באתר – הילקוט הדיגיטלי . מהדורה דיגיטלית של הפרק מופיעה באתר ספרי לימוד . אבזרים לפרק מקלות שברים - במארז האבזרים  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית