שברים - חלק ג ............................................................ 3 כפל וחילוק – חלק ב ................................................ 19 מספרים ראשוניים ומספרים פריקים .......... 47 חקר נתונים וניתוח סיכויים ................................. 61 חזקות .................................................................................. 79 מושית הבלשית ........................................................... 87 יוצא מן הכלל ................................................................. 97 שבילים פלוס היא סדרת ספרים בשילוב טכנולוגיה לכיתות א - ו . בסדרה זו משולבים גם נושאי אורך המפתחים את החשיבה : פרה - אלגברה , סדרות , לוגיקה ועוד . הסדרה מותאמת לתכנית הלימודים ומתבססת על הניסיון שהצטבר מהפעלת הסדרה " שבילים" במשך יותר מעשר שנים וכן על מחקרים עדכניים מתחום הוראת המתמטיקה בארץ ובעולם . צוות המתמטיקה במטח ייעוץ מדעי : פרופ ' אבי ברמן ראש התחום : פרופ ' שרה הרשקוביץ ניהול צוות הפיתוח לבית הספר היסודי : אסנת אפרת ניהול צוות הסביבות המתוקשבות : הגר רובינק צוות הפיתוח : ד " ר רגי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית