פלוס 12 מדריך למורה מתמטיקה לבית הספר היסודי שברים - חלק ג כפל וחילוק - חלק ב מספרים ראשוניים ומספרים פריקים חקר נתונים וניתוח סיכויים חזקות  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית